Mẫu Đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi: - Hiệu trưởng trường. - Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ; - Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm) . Tôi tên: Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp: Đơn vị làm việc: Hộ khẩu thường trú số nhà:đường Phường (xã).quận (huyện).TP (Tỉnh) Xin được nghỉ việc kể từ ngày.tháng.năm 20 Lý do nghỉ việc: Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi đựoc phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho :........................................ có liên quan đến công việc tôi đảm nhiệm. , ngày tháng năm 20 Ý kiến của Trưởng Phòng Người làm đơn Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà) (Ký và ghi rõ họ tên) nghỉ việc kể từ ngày .//20.. Lý do: Trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên) Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG Ghi chú: Phải báo trước 30 ngày đối với Hợp đồng xác định thời hạn (dưới 36 tháng); 45 ngày đối với Biên chế và Hợp đồng không xác định thời hạn.

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_nghi_viec_cua_can_bo_cong_chuc.doc
Mẫu đơn liên quan