Mẫu giấy xin thanh toán tiền mặt (Dùng trong trường hợp mua xong hàng đã có hóa đơn, chứng từ)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2537 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu giấy xin thanh toán tiền mặt (Dùng trong trường hợp mua xong hàng đã có hóa đơn, chứng từ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY XIN THANH TOÁN TIỀN MẶT (Dùng trong trường hợp mua xong hàng đã có hoá đơn, chứng từ) Kính gửi:…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Tên tôi là:…………………………………………………………………………………... Chứng minh thư số:………………………………………………………………………... Đơn vị:…………………………………………………………………………………….. Xin thanh toán số tiền:……………………………………………………………………... Bằng chữ:…………………………………………………………………………………... Để mua:…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Chứng từ kèm theo:………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 200…. Hiệu trưởng Kế toán trưởng Đơn vị thanh toán Người thanh toán (Duyệt ghi bằng chữ) (Khoa, Phòng, TT)

File đính kèm:

  • doc17 Mau Giay Xin Thanh Toan Tien Mat.doc
Mẫu đơn liên quan