Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh giấy phép lập cơ sở bán lẻ

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 13/08/2015 | Lượt xem: 1493 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh giấy phép lập cơ sở bán lẻ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu MĐ-3: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Phụ lục VII-2 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH/GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ.... Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương 1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):............................................................. Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày............... Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày............................... (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh) Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số ....................do..............................cấp ngày....(trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ) Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số lô, đường,khu công nghiệp, phường/ xã, thị xã/ huyện, tỉnh Bình Dương) Điện thoại:……………………………………….Fax:…………………………...... Email:……………………………………………Website (nếu có): ……………... 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: Họ và tên:.................................................................................................Nam/Nữ:... Chức danh:................................................................................................................. Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp.................... Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)...................................................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................... Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................... Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số... với lý do sau: 1.………………………. 2……………………….. Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. ......, ngày...... tháng....... năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  Tài liệu kèm theo: 1……….. 2………..

File đính kèm:

  • docĐơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh giấy phép lập cơ sở bán lẻ.doc