Đơn xin học lại (Bản năm 2013)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin học lại (Bản năm 2013), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC -*****- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -*****- ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gửi : Thầy/Cô Chủ nhiệm. Tên em là: Lớp: Mã SV: Ngày sinh: Xin theo học lại môn: cùng với lớp: Thời lượng ........ (tiết - tín chỉ). Ngày bắt đầu: , ngày thi: Em xin đi học đầy đủ và đóng học phí theo quy định của Nhà trường. Em xin chân thành cảm ơn. Ý kiến của GV chủ nhiệm Kính đề nghị Thầy/Cô cho phép sinh viên có tên trên được học ghép với lớp do Thầy/Cô giảng dạy. ………………………..……… (Ký và ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày … tháng … năm 201… Sinh viên ………………………..……… (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của Phòng KH-TC Đã đóng đủ học phí ………………………..……… (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của GV giảng dạy Đủ điều kiện dự thi: Phải đi học lại: ………………………..……… (Ký và ghi rõ họ tên) Chú ý: Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào đơn và chuyển cho GVCN ký xác nhận. Bước 2: Nộp học phí tại phòng KHTC. Bước 3: Xuất trình đơn cho GV giảng dạy vào buổi học đầu tiên để được ghi tên vào danh sách. Bước 4: Buổi học cuối xuất trình đơn để GV giảng dạy xác nhận điều kiện dự thi. Bước 5: Chuyển đơn có đủ các chữ ký xác nhận về cho GVCN làm danh sách thi trước ngày thi. Nếu không có danh sách không được dự thi.

File đính kèm:

  • docĐơn xin học lại (Bản năm 2013).doc
Mẫu đơn liên quan