Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

pdf4 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1612 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục số 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (Dùng cho phương tiện bị mất đăng ký) Kính gửi :...................................................................................……………………… Tên chủ phương tiện ..................................................................………………… Địa chỉ.......................................................................................……………… …… Hiện đang là chủ sở hữu loại phương tiện (Đầu máy, toa xe, phương tiện chuyên dùng) Số đăng ký......................Do ........................ cấp Ngày ... tháng .....Năm.....…… Có đặc điểm cơ bản sau : Nhãn hiệu ..................................................................................…………………… Nước sản xuất...................... Nhà sản xuất.......................Năm sản xuất........……… Động cơ (Nếu có - Ghi rõ số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất)........…………… Số Giấy chứng nhận ATKT & BVMT : ………………………… ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Khổ đường (mm) Tự trọng (Tấn) Tải trọng (Tấn) – Số chỗ Kiểu truyền động Công suất động cơ Loại giá chuyển hướng Kích thớc lớn nhất của phương tiện : Dài, cao rộng Kiểu loại phương tiện Nay đề nghị Cục Đờng sắt Việt Nam xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phư- ơng tiện trên với lý do : (nêu rõ lý do mất Giấy chứng nhận đăng ký, thời gian, địa điểm mất..........) ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ................................................ Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. ........... Ngày ........ tháng...........năm....... Xác nhận của chính quyền địa phương Chủ phương tiện Cấp phường xã nơi chủ phương tiện (Ký tên, đóng dấu- Nếu là cơ quan) thường trú (nếu chủ phương tiện là cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • pdfmau_don_cap_giay_chung_nhan_dang_ky_ptgtds_mat_dang_ky__259.pdf
Mẫu đơn liên quan