Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1736 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Tôi tên: ……...……………………………. là Chủ cơ sở sản xuất gạch ngói lò thủ công. Bảng hiệu cơ sở (nếu có)………………………………………………….… Giấy chứng minh nhân dân số…………………..cấp ngày…./…/………, nơi cấp:……………………………………………………………………………….……. Địa điểm lò gạch thủ công:thôn…………xã…………....huyện:…………………..……………, tỉnh Bình Thuận. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói bằng lò thủ công trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận. Tôi ký cam kết với chính quyền địa phương thực hiện tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ ÿhoặc chấm dứt hoạt động ÿ theo đúng quy định. - Với số lượng : …..….……… vỏ lò (bằng chữ………………………..vỏ lò); - Xây dựng vào năm …………………; - Giấy đăng ký kinh doanh số………………………cấp ngày ……… tháng ……….. năm ………… do cơ quan………………………..……… cấp. Hoặc Giấy xác nhận thuế của cơ quan thuế: ngày…../…/………… Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xác nhận, để tôi được xét hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò gạch thủ công./. …………., ngày tháng năm 2012 Xác nhận của UBND huyện Chủ CSSX gạch ngói lò thủ công (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • pdfqd_33_1__5083.pdf
Mẫu đơn liên quan