Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1371 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: .............. /................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............, ngày........ tháng........ năm.......... GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI THÁC VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH Tuyến: Bến đi: .........................Bến đến: .......................................và ngược lại Kính gửi:.................................................................. (1) 1. Tên doanh nghiệp vận tải: ............................................................................................ 2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .................................................................................... 3. Trụ sở doanh nghiệp: .................................................................................................... 4. Số điện thoại (Fax): ...................................................................................................... 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .............................. do ............................ ..................................... cấp ngày ......... tháng......... năm .................. 6. Doanh nghiệp đăng ký khai thác vận tải khách trên các tuyến sau: TT Tên tuyến Cự ly tuyến Hành trình chạy xe Mã số tuyến Số chuyến khai thác Giá vé Các dịch vụ phục vụ Bến đi Bến đến Các điểm dừng, đỗ xe dọc đường 1. 2. 7. Số xe đăng ký khai thác tuyến: TT Biển số xe Loại xe Số ghế Năm SX Ghi chú 1 2 Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp. Xác nhận của Sở GTVT (GTCC) sở tại (Nếu là tuyến trên 1.000km) Chủ doanh nghiệp (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu. (1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến. - Nếu cự ly tuyến >= 1000km: Cơ quan quản lý tuyến là Cục Đường bộ Việt Nam; - Nếu cự ly tuyến < 1000km: Cơ quan quản lý tuyến là Sở GTVT Thừa Thiên Huế.

File đính kèm:

  • docbm_gtvt_09_giay_dang_ky_khai_thac_van_tai_khach_bang_o_to_theo_tuyen_co_dinh_6268.doc
Mẫu đơn liên quan