Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành học phần Giáo dục thể chất trường Đại học Cần Thơ

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành học phần Giáo dục thể chất trường Đại học Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOÀN THÀNH HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ Tôi tên: MSSV: Ngày sinh: Nơi sinh: Ngành học: Khóa: Số điện thoại liên hệ: Tôi làm đơn này đề nghị được xác nhận hoàn thành các học phần Giáo dục thể chất trong chương trình đào tạo bậc đại học với kết quả như sau: TT Mã HP Tên học phần Tín chỉ Điểm 10 Điểm chữ Điểm 4 1 2 3 Kính mong Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ xem xét và xác nhận giúp. Chân thành cám ơn./.   Cần Thơ, ngày tháng năm 20.. Người viết đơn XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG Cần Thơ, ngày tháng năm 20 TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_xac_nhan_hoan_thanh_hoc_phan_giao_duc_the_chat_t.doc
Mẫu đơn liên quan