Đơn xin gửi trẻ

docx1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 1813 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin gửi trẻ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do - Hạnh phúc                                                                    Óc Eo, ngày  tháng  năm .... ĐƠN XIN GỬI TRẺ Kính gửi:    BLĐ Nhóm – Lớp Mầm Non Khải Dương Tên tôi là: ................................................................................................................ Địa chỉ: .................................................................................................................... Là phụ huynh của cháu: .......................................................................................... Sinh ngày........tháng......năm .....cháu đang học lớp.........tại Nhóm Lớp MN Khải Dương Để tạo điều kiện cho gia đinh tôi yên tâm công tác, lao động sản xuất , đồng thời giúp cho cháu duy trì nề nếp thói quen tốt trong cuộc sống. Gia đình tôi có nhu cầu gửi con vào Nhóm Lớp MN Khải Dương. Tôi xin cam kết phối hợp cùng Nhóm Lớp MN Khải Dương để nuôi dạy cháu cho tốt. Tôi xin hứa chấp hành đầy đủ mọi quy định của Nhóm Lớp MN Khải Dương và các khoản đóng góp theo thoả thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                                                       Người viết đơn                                                                                        (kí, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_xin_gui_tre.docx
Mẫu đơn liên quan