Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 chuẩn

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 22/10/2022 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin xét tuyển vào lớp 1 chuẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------- ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC............. Kính gửi: Hiệu trưởng trường.............................. Tôi tên: .............................................Chỗ ở hiện nay:............................................... Là phụ huynh em :.................................................................................................... Ngày sinh: ............................. Nơi sinh:................................................................... Tình trạng sức khỏe:................................................................................................. Dân tộc: ..........................Tôn giáo:................................... Giới tính:....................... Gia đình thuộc diện chính sách:................................................................................ Đã hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi trường:.................................................... Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................. Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................... Họ tên cha: ..............................................Năm sinh............................................... Nghề nghiệp:.......................................................................................................... Họ tên mẹ: ...................................................Năm sinh......................................... Nghề nghiệp:.......................................................................................................... Người đỡ đầu (nếu có): ..................................................Năm sinh........................ Nghề nghiệp:........................................................................................................... Rất mong Lãnh đạo trường Tiểu học..................................cho con tôi được vào lớp 1 năm học.............tại trường. Được nhận vào học, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường. Tôi xin chân thành cảm ơn! .........., ngày........tháng .....năm . Người làm đơn (Ghi rõ họ, tên và ký)

File đính kèm:

  • docxdon_xin_xet_tuyen_vao_lop_1_chuan.docx
Mẫu đơn liên quan