Mẫu đơn khiếu nại

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2141 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn khiếu nại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 01: Đơn khiếu nại CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________ ……….., ngày……..tháng……..năm….. ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi :………( Ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại) Họ và tên:………………………………….................................................................................. Địa chỉ:……………………………………….............................................................................. …………………………………………………………………….................…….…………… Khiếu nại: ( Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại)................................................... ………………………………………………………………………….................….………… Về việc:………………………………......................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Yêu cầu của người khiếu nại:……………………………………………...................…….…… ……………………………………………………………………………….................……….. ……………………………………………………………………………................………….. Người khiếu nại Ký, ghi rõ họ tên

File đính kèm:

  • docMẫu đơn khiếu nại (3).doc
Mẫu đơn liên quan