Mẫu đơn khiếu nại (Mẫu số 32)

doc5 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn khiếu nại (Mẫu số 32), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4. Thủ tục Tiếp công dân Trình tự thực hiện * Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức): - Công dân đến nơi tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên; - Công dân lập hồ sơ; - Công dân gửi hồ sơ tại nơi tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên; - Công dân nhận kết quả. * Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước: - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân hoàn chỉnh theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thì hướng dẫn công dân đến nơi có thẩm quyền giải quyết; - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên giải quyết hồ sơ. Cách thức thực hiện * Gửi hồ sơ: trực tiếp tại nơi tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. * Nhận kết quả: trực tiếp tại nơi tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn khiếu nại hoặc Đơn tố cáo (theo mẫu); - Giấy ủy quyền khiếu nại (nếu ủy quyền khiếu nại, theo mẫu); - Các chứng cứ kèm theo (nếu có). * Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Thời hạn giải quyết Ngay khi nhận yêu cầu của công dân. Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. * Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chánh thanh tra sở hoặc Thủ trưởng phòng ban chuyên môn trực thuộc Sở hoặc Chánh thanh tra sở chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng phòng ban chuyên môn tiến hành xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết. * Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính * Giấy biên nhận; hoặc * Hướng dẫn trực tiếp công dân đến nơi có thẩm quyền giải quyết (đối với trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên). Lệ phí Không. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai * Mẫu Đơn khiếu nại (Mẫu số 32 ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra); * Mẫu Giấy ủy quyền (nếu công dân ủy quyền cho người khác khiếu nại, Mẫu số 41 ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra). * Mẫu Đơn tố cáo (nếu công dân tố cáo, Mẫu số 46) (theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra). Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Công dân phải tuân thủ nội quy tiếp công dân. Căn cứ pháp lý * Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; * Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; * Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; * Nghị định 86/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra; * Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra. MẪU SỐ 32 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- …...., ngày …. tháng …. năm ……. ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi: (1) Họ và tên: …………………………………. (2); Mã số hồ sơ: (3) Địa chỉ: Khiếu nại (4) Nội dung khiếu nại (5) (Tài liệu, chứng từ kèm theo – nếu có) NGƯỜI KHIẾU NẠI (Ký và ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. (2) Họ tên của người khiếu nại, - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. - Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. (3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. (4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? (5) Nội dung khiếu nại - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại; - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có); MẪU SỐ 41 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ………., ngày ……. tháng …….. năm …………… GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI Họ và tên người ủy quyền: (1) Địa chỉ: (2) Số CMND: …………………………………………………… Cấp ngày ….. tháng ………. năm Nơi cấp: Họ và tên người được ủy quyền Địa chỉ: Số CMND: …………………………………………………… Cấp ngày ….. tháng ………. năm Nơi cấp: Nội dung ủy quyền: (3) Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền. Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký và ghi rõ họ tên) (1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền. (2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. (3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền). MẪU SỐ 46 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ……., ngày ……. tháng …….năm …… ĐƠN TỐ CÁO Kính gửi : …………………………………. (1) Tên tôi là : Địa chỉ : Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của : (2) Nay tôi đề nghị : (3) Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai. NGƯỜI TỐ CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. (2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. (3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

File đính kèm:

  • docMẫu đơn khiếu nại (Mẫu số 32).doc
Mẫu đơn liên quan