Mẫu đơn khiếu nại (Mẫu văn bản trong giải quyết khiếu nại)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1915 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn khiếu nại (Mẫu văn bản trong giải quyết khiếu nại), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 32 MẪU VĂN BẢN TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng Thanh tra) ______________________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________ , ngày tháng năm ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi: (1) Họ và tên: (2); Mã số hồ sơ: (3) Địa chỉ: Khiếu nại: (4) Nội dung khiếu nại: (5) (Tài liệu, chứng từ kèm theo - nếu có) Người khiếu nại (ký và ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. (2) Họ tên của người khiếu nại, - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện; - Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. (3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. (4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? (5) Nội dung khiếu nại: - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại; - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).

File đính kèm:

  • docMẫu đơn khiếu nại (Mẫu văn bản trong giải quyết khiếu nại).doc
Mẫu đơn liên quan