Đơn tố cáo (Thuộc thẩm quyền của Sở khoa học và công nghệ)

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1620 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn tố cáo (Thuộc thẩm quyền của Sở khoa học và công nghệ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ 1. Trình tự thực hiện. Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đơn tố cáo và cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung cần tố cáo trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh (hoặc gửi đơn qua đường Bưu điện theo địa chỉ: số 142 đường Trần Phú-thành phố Hà Tĩnh). Đơn tố cáo phải đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 19 Luật Tố cáo ngày 11/11/2011. Công chức tiếp nhận, xử lý đơn kiểm tra đơn tố cáo và căn cứ các quy định của pháp luật: Nếu đơn tố cáo không đủ điều kiện thụ lý giải quyết thì thông báo và nêu rõ lý do cho người tố cáo biết. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, Giám đốc Sở ra thông báo thụ lý giải quyết và ra quyết định tổ chức thanh tra, xác minh nội dung vụ việc.trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày. Bước 2: Đoàn Thanh tra hoặc Tổ công tác làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tiến hành xác minh và kết luận nội dung tố cáo, xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm. Trường hợp có vi phạm ra quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật. Bước 3: Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh. Đoàn Thanh tra tham mưu Giám đốc Sở ra Thông báo kết quả giải quyết tố cáo. Báo cáo về việc giải quyết tố cáo được gửi cho người tố cáo, người bị tố cáo và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. - Qua đường Bưu điện 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn tố cáo. - Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung đơn (nếu có) Lưu ý: Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện yêu cầu nộp bản sao chứng thực; nộp trực tiếp bản sao kèm bản chính để đối chiếu. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 4. Thời hạn giải quyết: a) Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. b) Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày. 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học- Công nghệ Hà Tĩnh. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo giải quyết đơn tố cáo 8. Lệ phí: Không 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn Tố cáo (Phụ lục 2- KNTC): Mẫu số 46 ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: - Đơn đủ điều kiện xử lý (ghi ngày tháng, đầy đủ chữ ký, họ tên, địa chỉ, nội dung đơn rõ ràng; không xử lý đơn nặc danh, mạo danh, phôto chữ ký) 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Tố cáo 11/11/2011 - Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phụ luc 2- KNTC Mẫu số: 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ..., ngày....tháng.....năm ...... ĐƠN TỐ CÁO Kính gửi: .......................................................(1) Tên tôi là:........................................................................................................................ Địa chỉ:............................................................................................................................ Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:.................................................. .....................................................................................................................................(2) Nay tôi đề nghị:...........................................................................................................(3) ......................................................................................................................................... Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai. Người tố cáo (Ký, ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. (2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. (3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật

File đính kèm:

  • docĐơn tố cáo (Thuộc thẩm quyền của Sở khoa học và công nghệ).doc
Mẫu đơn liên quan