Quy định về việc phân loại sản phẩm khi đóng gói và dán tem sản phẩm xuất

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 1577 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy định về việc phân loại sản phẩm khi đóng gói và dán tem sản phẩm xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o------- Tp.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2014. GIÁM ĐỐC Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN. Căn cứ vào Nhiệm vụ và Quyền hạn của Giám đốc Công ty. QUY ĐỊNH V/v: Phân loại sản phẩm khi đóng gói và dán term sản phẩm xuất. Nhằm tránh nhầm, lẫn các loại linh kiện có các đặc điểm tương đồng nhau, cũng như tránh phát sinh NG dán nhầm term cho sản phẩm xuất. Bắt đầu từ ngày 28/08/2014 quy định như sau: 1. Sản phẩm trước khi đóng gói nhân viên trực thuộc bộ phận phải có nhiệm vụ phân riêng (khác) các chủng loại có đặc điểm hình dáng tương đồng nhau. Tránh đóng gói luân phiên các mã (loại) sản phẩm có hình dáng giống hay tương đồng nhằm tránh việc lẫn sản phẩm. 2. Khi dán term phân Lot, yêu cầu nhân viên bộ phận đóng gói không được in cùng lúc cũng như dán cùng lúc 2 mã (loại) sản phẩm. Sản phẩm khi đóng gói phải được in và dán term hoàn tất cho từng mã hàng. 3. Nhân viên phòng đóng gói phải tuyệt đối tuân thủ và chấp hành đúng quy định nêu trên. Quy định có hiệu lực từ ngày đã ký. Nơi Nhận: Phòng đóng gói Phòng QC Phòng kỷ thuật Bộ phận phát hành Giám đốc Nguyễn Ngọc Trung QA

File đính kèm:

  • docqd_phan_loai_san_pham_khi_dong_goi_6345.doc
Mẫu đơn liên quan