Đơn đề nghị thuyên chuyển công tác

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 11/08/2015 | Lượt xem: 1971 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị thuyên chuyển công tác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... ... ... .. ... ... ..., ngày....... tháng ....... năm ............ ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gửi: - (1) ……………………………...........………………… - Hiệu trưởng trường ……...........………………………… huyện, thị xã, thành phố ……........……………………… tỉnh Đồng Tháp Tôi tên: …………………………………………….., sinh ngày .… / … / ……… là ……………, đang công tác tại …………………………………………… Trình độ chuyên môn: ……………………………...........……………………… Quê quán: ……………………………………………………………………… Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………… Điện thoại số: ………………….. (để liên hệ khi cần thiết) Lương đang hưởng ( mã ngạch: …...………, bậc: …..…, hệ số: ………… ) Ngày tuyển dụng vào ngành ……/……/…...…… (tổng số năm công tác ……) Ngày đến công tác tại đơn vị hiện tại ……/……/…...… (tổng số năm công tác ……) Tôi làm đơn này kính đề nghị quí cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng sau: - Nguyện vọng 1: …………………………………….. huyện………………… - Nguyện vọng 2: …………………………………….. huyện………………… Lý do xin thuyên chuyển: ………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………… Nếu được thuyên chuyển tôi xin hứa sẽ hoàn tất việc bàn giao công việc tại đơn vị đang công tác và chấp hành theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị mới. Xin chân thành biết ơn./. Người làm đơn (ký tên) Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan theo phân cấp quản lý. Ví dụ: Sở GD-ĐT, UBND huyện, Phòng GD-ĐT (2) Có thể ghi nơi xin đến như sau: ghi tên huyện xin đến đối với các trường thuộc huyện quản lý hoặc ghi rõ tên trường nếu xin chuyển về công tác tại các trường (đơn vị) thuộc Sở.

File đính kèm:

  • docĐơn đề nghị thuyên chuyển công tác.doc
Mẫu đơn liên quan