Phiếu đăng ký tham dự tập huấn về quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 06/06/2015 | Lượt xem: 1364 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu đăng ký tham dự tập huấn về quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN Về quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Tên đơn vị:…………………………………………………………………………. Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Số điện thoại:………………Số Fax:……………Email:………………………….. Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham dự khóa tập huấn kể trên: TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Đăng ký tập huấn tại (Hà Nội, Đà Nẵng hoặc TP.HCM) 1 2 … ...................ngày.........tháng...........năm 2012 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • pdftb_335_1432.pdf
Mẫu đơn liên quan