Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn

pdf1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 06/06/2015 | Lượt xem: 1621 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ SỞ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN Cơ sở kinh doanh……………………………………….……..………………………………………. Họ tên chủ cơ sở……………………………………Số CCHND:……………………………………. Địa điểm kinh doanh:…………………………………………… ĐT:……………………………….. Phạm vi kinh doanh: STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thường trú Trình độ chuyên môn Năm tốt nghiệp Nơi cấp bằng Công việc được phân công Nam Nữ …./ngày tháng năm Chủ cơ sở cam đoan khai đúng sự thật Ký ghi rõ họ tên Mẫu số 6/KKNS Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn

File đính kèm:

  • pdfbieu_mau_208__5344.pdf