Mẫu Đơn xin xác nhận hoàn tất công nợ

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 528 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn xin xác nhận hoàn tất công nợ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- ............, ngày......tháng.....năm..... Đơn xin xác nhận hoàn tất công nợ Kính gửi: - Ban lãnh đạo công ty - Phòng HCNS - Bộ phận kế toán công ty Tên tôi là: Chức danh: Làm việc tại bộ phận: Ngày vào làm việc: ......../......../........ Tôi xin nghỉ việc từ ngày: Lý do: Tôi làm đơn này kính đề nghị các bộ phận xác nhận bản thân tôi đã thực hiện xong công việc bàn giao giấy tờ sổ sách với người có trách nhiệm cũng như không còn vướng mắc gì về tài chính công nợ. Mọi vấn đề liên quan đến công việc tôi đang phụ trách đã được giải quyết ổn thỏa trước khi tôi nghỉ việc. Nếu có gì sai phạm, tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật nhà nước. Tôi xin chân thành cảm ơn! Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận của người nhận bàn giao (Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận của kế toán công ty (Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận của phụ trách bộ phận (Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận phòng HCNS (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_xac_nhan_hoan_tat_cong_no.doc