Mẫu Đơn xin xác nhận không nợ thuế

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 435 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn xin xác nhận không nợ thuế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------***------------ .., ngày .tháng năm..  ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ Kính gửi: Tổng cục Hải quan thành phố... Địa chỉ: - Tên công ty: - Số giấy chứng nhận đầu tư ngày cấp lần đầu ngày. tháng .năm . và thay đổi lần thứ .ngày . tháng . năm - Mã số thuế: - Địa chỉ trụ sở chính: ............(sau đây gọi tắt là “Công Ty”) Để thuận tiện cho việc giải thể công ty, nay Công Ty làm đơn này kính đề nghị hải quan xác nhận số thuế Công Ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước như sau: Loại thuế: .. Phát sinh: ... Đã nộp: nên Công ty đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế và hiện không còn nợ thuế Nhà nước. Để Công Ty hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, rất mong Tổng cục Hải quan thành phố xác nhận cho Công ty trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cám ơn và kính chào! ., ngày .  tháng . năm.     ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT                                                           

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_xac_nhan_khong_no_thue.doc