Đơn xin chuyển trường (Phòng đào tạo và công tác học sinh sinh viên)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 11/08/2015 | Lượt xem: 1384 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin chuyển trường (Phòng đào tạo và công tác học sinh sinh viên), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu DT08 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG Kính gửi: - BGH Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn; - Phòng Đào tạo và Công tác HSSV. Tên tôi (chữ in hoa):…………………………………………Sinh ngày:……………Nam Nữ Mã số học sinh: ……………………Lớp……………………Khóa học Ngành học………………………….Khoa:………………….Số ĐT Hộ khẩu thường trú: Nay tôi làm đơn này xin được chuyển sang học tại trường: Lý do: Tôi xin chân thành cảm ơn! TP. Hồ Chí Minh, ngày….tháng… năm 20… Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH NGƯỜI VIẾT ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………. XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐT&CTHSSV XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU ………………………………………………... .……..……………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………. ………………………………….………………… TP.Hồ Chí Minh, ngày….tháng… năm 20… TP. Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 20… . TRƯỞNG PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docĐơn xin chuyển trường (Phòng đào tạo và công tác học sinh sinh viên).doc
Mẫu đơn liên quan