Đơn xin phép nghỉ dạy

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 11/08/2015 | Lượt xem: 6670 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin phép nghỉ dạy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Bạc Liêu; - Tổ trưởng tổ .............................. Tôi tên : ..................................................., là giáo viên của trường THPT Chuyên Bạc Liêu Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám hiệu cho tôi được nghỉ ..........ngày Từ ngày : ...................................đến ................................. Lý do : .............................................................................................................................. Cụ thể nghỉ các tiết như sau : Lớp Ngày Buổi Tiết (TKB) Giáo viên dạy thay - Môn Ghi chú Tổng : Kế hoạch dạy bù : Lớp Ngày Buổi Tiết (TKB) Ghi chú Xét duyệt của Tổ trưởng Bạc Liêu, ngày ......tháng......năm.......... Người viết đơn (Ký, ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docĐơn xin phép nghỉ dạy.doc
Mẫu đơn liên quan