Đơn xin nghỉ phép (Dịch vụ việc làm Cà Mau)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 11/08/2015 | Lượt xem: 1585 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ phép (Dịch vụ việc làm Cà Mau), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: - Ban Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cà Mau; - Trưởng phòng ………………………………………. Tôi tên:.......................................................................................................................... Chức vụ: ...................................... Đơn vị công tác:.................................................... Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................... Nay, tôi làm đơn này xin đề nghị Ban Giám đốc Trung tâm cho tôi nghỉ phép: - Thời gian: ………. ngày, từ ngày ................................đến ngày: ............................. - Lý do: ......................................................................................................................... - Nơi nghỉ phép:............................................................................................................ Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho:....................................... Kính mong Ban Giám đốc Trung tâm, phòng …………………………. xem xét chấp thuận. Trân trọng cám ơn./. Cà Mau, ngày …...tháng …. năm …….. Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị Kính đơn

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ phép (Dịch vụ việc làm Cà Mau).doc
Mẫu đơn liên quan