Đơn xin phép (Nghỉ dạy)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 11/08/2015 | Lượt xem: 2727 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin phép (Nghỉ dạy), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT GIÁ RAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THẠNH BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN PHÉP Kính gởi: Ban Giám Hiệu Trường THCS Thạnh Bình. Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giáo viên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xin phép Ban Giám Hiệu cho tôi được nghỉ dạy ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lý do: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các tiết vắng: dạy thay, dạy bù, đổi tiết: Ngày nghỉ Buổi Lớp Tiết Giáo viên dạy thay Hoặc GV đổi tiết Ngày: dạy bù Hoặc đổi tiết Tiết dạy bù Buổi Trân trọng kính chào. HIỆU TRƯỞNG Tân Phong, ngày…tháng …năm 20… (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docĐơn xin phép (Nghỉ dạy).doc
Mẫu đơn liên quan