Công văn giải trình với cơ quan thuế

docx4 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 5641 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công văn giải trình với cơ quan thuế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ QUAN………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 09-14/CV-14     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……... ngày… tháng…năm…. CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH (V/v: …………………………………………….)   Kính gửi: CHI CỤC THUẾ  - Tên doanh nghiệp: - Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ: - Địa chỉ trụ sở chính: - Điện thoại:………………….., fax: ……………………… - Mã số thuế: ………………………………………………. - Ngành nghề kinh doanh:………………………………….  Nội dung giải trình  Chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  Xin trân trọng kính chào!   Nơi nhận:          Người viết tường trình        CHI CỤC THUẾ......................   (Ký và ghi rõ họ tên) Ví dụ: CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ——————————— Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————————– Số: 10-14/CV-14    Hà Nội ngày 5 tháng 6 năm 2014    CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH (V/v: nộp lại bảng kê mua vào tháng 10/2014)               Kính gửi: CHI CỤC THUẾ HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ - Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN A – Chức vụ: Giám đốc - Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Rảnh, xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội - Điện thoại: 0936.129.229 - Mã số thuế: 0105927909 - Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn luật…. Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng 10/2014. Do phần mềm kê toán Misa bị lỗi, do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH…Hóa đơn số….. Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp. Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế HOÀI ĐỨC để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng 10/2014 đã điều chỉnh lại cho đúng. Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xin trân trọng kính chào! Nơi nhận Đại diện doanh nghiệp CHI CỤC THUẾ HUYỆN HOÀI ĐỨC NGUYỄN VĂN A

File đính kèm:

  • docxcong_van_giai_trinh_voi_co_quan_thue_9184.docx