Đơn đề nghị (về việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp)

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị (về việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ (về việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp) Kính gửi: UBND xã/phường Họ và tên chủ hộ: Địa chỉ thường trú: Số chứng minh thư nhân dân:..ngày cấp.nơi cấp:. Nay tôi viết đơn này đề nghị Quý cơ quan xác nhận: Hộ gia đình tôi là hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có thu nhập ổn định từ việc sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Mục đích xác nhận: để nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại địa phương. Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trân trọng cảm ơn! .., ngày ..tháng năm. Ký tên của chủ hộ (Ghi rõ họ và tên) Xác nhận của chính quyền địa phương: ghi rõ thời gian, địa điểm, họ tên, chức vụ Người đại diện và đóng dấu của chính quyền địa phương

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_ve_viec_xac_nhan_ho_gia_dinh_ca_nhan_truc_tiep_s.doc