Mẫu Giấy cam kết tự nguyện làm việc trên tàu

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Giấy cam kết tự nguyện làm việc trên tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- GIẤY CAM KẾT TỰ NGUYỆN LÀM VIỆC TRÊN TÀU Tên tôi là: ...... Ngày tháng năm sinh: .... Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: .. Công tác tại: .... Địa chỉ gia đình: .. Điện thoại liên hệ ....... Ngày tháng khám sức khỏe: ... Nơi khám: .... Kết quả khám (bệnh, tật, không đủ điều kiện làm việc trên tàu biển): ... .. Tôi cam kết tôi có thể làm việc trên tàu biển từ ngày.... tháng .... năm . đến ngày.... tháng .... năm . với chức danh: ..... Tôi cam kết sẽ điều trị đầy đủ theo đơn của bác sỹ trong thời gian công tác. Sau đợt công tác, tôi sẽ đến cơ sở y tế để được khám chữa bệnh. Nếu có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe trong quá trình làm việc trên biển, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ THUYỀN VIÊN (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) .., ngày . tháng . năm .. NGƯỜI CAM KẾT (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_giay_cam_ket_tu_nguyen_lam_viec_tren_tau.doc