Đơn đề nghị cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2328 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIỂU MẪU THỐNG KÊ Tên thủ tục hành chính (TTHC): Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu Tên đơn vị kê khai: Cục Bảo vệ thực vật Lĩnh vực: Nông nghiệp 1 Trình tự thực hiện - Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả : Nhận hồ sơ. - Thẩm định, Phân tích nguy cơ dịch hại (PRA): Kết quả PRA - Cấp Giấy phép . - Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả : Trả kết quả. 2 Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại trụ sở Cục Bảo vệ thực vật. - Thông qua đường bưu điện. 3 Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy phép KDTV nhập khẩu; - Công văn cho phép nhập khẩu (chỉ áp dụng đối với giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT); - Các giấy tờ liên quan khác: Đăng ký kinh doanh, hợp đồng mua bán,... b) Số lượng hồ sơ 01 bộ 4. Thời hạn giải quyết Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với những vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại. Thời gian PRA : Theo phụ lục 3 của Quyết định 48/2007/QĐ-BNN ngày 29/5/2007 Ban hành Quy định về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam . Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với những vật thể không phải phân tích nguy cơ dịch hại: 05 ngày làm việc. 5 Cơ quan thực hiện TTHC a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Bảo vệ thực vật b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bảo vệ thực vật. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không 6 Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức Cá nhân 7 Mẫu đơn, tờ khai - Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (Mẫu giấy 1, Thông tư 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012 Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật) 8 Phí, lệ phí 300.000 đ/ (Ba trăm nghìn đồng) 9 Kết quả thực hiện TTHC - Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu - Thời hạn hiệu lực: 01 năm 10 Điều kiện thực hiện TTHC 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu. 2. Những thông tin cần thiết để thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại 3. Đăng ký kinh doanh 4. Hợp đồng mua bán 11 Căn cứ pháp lý của TTHC - Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày  05  tháng 01 năm 2007 Quy định về công tác kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh, kiểm dịch thực vật nội địa và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. - Thông tư 39/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2012 Về việc ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. -Quyết định 48/2007/QĐ-BNN ngày 29/5/2007 Ban hành Quy định về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. - Thông tư 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012 Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật. - Thông tư 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực BVTV. - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 (Bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng); - Quyết định số 664/2014/QĐ-BNN-TCCB ngày 04 tháng 4 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ thực vật; - Quyết định số 1540/QĐ/BVTV-VP ngày 26/9/2011 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy quản lý thuộc Cục bảo vệ thực vật. 12 Liên hệ - Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hằng - Địa chỉ cơ quan: 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa – Hà Nội - Số ĐT cơ quan: 043.5330361 Fax: 043.5333056 - Địa chỉ email: cchc.bvtv@mard.gov.vn; hangntt.bvtv@mard.gov.vn Mẫu giấy 1 Đơn đề nghị cấp giấy phép KDTV nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU Số : .......................... Kính gửi: Tổ chức, cá nhân: Địa chỉ: Điện thoại: Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu cho lô vật thể dưới đây của cơ quan chúng tôi: Tên vật thể: Tên khoa học : Khối lượng : Số lượng: Phương thức đóng gói : Vùng sản xuất : Nước xuất khẩu : Phương tiện vận chuyển : Cửa khẩu nhập : Địa điểm sử dụng : Thời gian lô vật thể nhập khẩu : Hồ sơ kèm theo :………………………………………………………………... Vào sổ số : ......ngày ___/___/____ Cán bộ nhận đơn ( Ký và ghi rõ họ tên ) , ngày........ tháng......năm..... Đại diện cơ quan (Ký tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docĐơn đề nghị cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu.doc