Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển các chất ôxy hóa/các hợp chất ôxít hữu cơ/các chất ăn mòn (Vận chuyển loại hàng hóa nào thì ghi tên loại hàng hóa đó)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1704 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển các chất ôxy hóa/các hợp chất ôxít hữu cơ/các chất ăn mòn (Vận chuyển loại hàng hóa nào thì ghi tên loại hàng hóa đó), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM Tên đơn vị chủ quản (nếu có):... Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:.... Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........,ngày.......tháng......năm........... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP vận chuyển các chất ôxy hoá/các hợp chất ôxít hữu cơ/các chất ăn mòn (vận chuyển loại hàng hoá nào thì ghi tên loại hàng hoá đó) Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Tên doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: ................................................. E-mail: Giấy đăng ký kinh doanh số: Ngày cấp: Nơi cấp: Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển (tên hàng nguy hiểm, nhóm hàng, mã UN): Thời gian bắt đầu vận chuyển: Tổng trọng lượng hàng hoá cần vận chuyển (tấn): Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển bao gồm: 1. 2. 3. (tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép vận chuyển) cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về vận chuyển hàng nguy hiểm./. Đại diện doanh nghiệp (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docĐơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển các chất ôxy hóacác hợp chất ôxít hữu cơcác chất ăn mòn (Vận chuyển loại hàng hóa nào thì ghi tên loại hàng hóa đó).doc