Mẫu Giấy bảo lãnh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Giấy bảo lãnh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu N20 GIẤY BẢO LÃNH Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài): * Họ tên: Ngày tháng năm sinh:.............................. Nam: ÿ Nữ: ÿ Nơi sinh: Địa chỉ thường trú hiện nay: ................................................................ Số điện thoại Số giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/số hộ chiếu: Cơ quan cấp:........................................ ngày cấp: (bản sao kèm theo) * Với người đại diện Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những mục trên, cần điền thêm: - Tên Hội đoàn: - Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: Xin bảo lãnh người có tên dưới đây là người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài): Họ tên khác (nếu có): Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam: ÿ Nữ: ÿ Nơi sinh: Địa chỉ thường trú hiện nay: Số hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài: Cơ quan cấp:......................................... ngày cấp: Những vấn đề cần trình bày thêm (nếu có): ................., ngày....tháng.....năm.... Người bảo lãnh ký, ghi rõ họ tên

File đính kèm:

  • docmau_giay_bao_lanh_cho_nguoi_viet_nam_dinh_cu_o_nuoc_ngoai.doc